Akcja Caritas „Kromka Chleba dla sąsiada”.Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za zaangażowanie w zbiórkę żywności „Kromka Chleba dla sąsiada” przeprowadzoną w dniach 20-21 września 2019 r. Dzięki Państwa ofiarnemu wsparciu zebraliśmy i przekazaliśmy osobom potrzebującym, starszym i samotnym, 314 kg żywności.

Historia Jerycha Różańcowego.Historia Jerycha Różańcowego-modlitewnego szturmu do Nieba

Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka.To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze.W czasie trwania Kongresu codziennie miano odprawiać Mszę Świętą, odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks.biskupa Stefana Bareły, zrezygnowano z Kongresu na rzecz nieustannej modlitwy siedmiodniowej. Inicjatywę tę nazwano „Oblężeniem Jerycha”,jako że nawiązywała do siedmiu dni,podczas których Izraelici, postępując zgodnie z rozkazem Boga,zburzyli mury bastionu.Uczestnicy„Oblężenia Jerycha” na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście wszelkie przeszkody zostały zwyciężone… Później nie jeden raz, ten wielki polski Apostoł Różańca, spotykał się, jak mawiał, z ludźmi szczególnie oddanymi dla wszelkich Bożych spraw, najczęściej w Polsce południowo-wschodniej i tam organizował niejedno Jerycho w bardzo ważnych intencjach. „Różańcowe Jerycha – mówił – mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie.To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności”. Widząc zbawienne skutki tych szturmów modlitewnych, w grudniu 2003 roku, z inicjatywy Kngs. biskupa Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna Duchowego Legionu Maryi, w kaliskiej bazylice Św. Józefa po raz pierwszy zorganizowano różańcowe Jerycho za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycho Różańcowe Polaków. Modlono się bowiem w intencji Ojczyzny, w intencji rządzących, w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy, a także z prośbą o łaskę wiary dla narodów Europy… Od wielu już lat w różnych diecezjach naszego kraju rozwijają się Jerycha Różańcowe organizowane przez wspólnoty Legionu Maryi i Nieustającego Różańca im. Jana Pawła II,którego sekretariat na prośbę wspólnot różańcowych został powołany decyzją Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, dnia 3 października 2010 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie.Także i w innych krajach na świecie np. w Rosji, Filipinach czy w Irlandii organizuje się podobne Jerycha.Idea „Jerycha Różańcowego” – jest zatem wielkim i potężnym szturmem modlitewnym do nieba oraz sposobem pogłębienia naszej wiary. To nieustanna modlitwa, która trwa w dzień i w nocy, bez przerwy, 24 godziny na dobę.Nabożeństwo to nawiązuje m.in. do słów Matki Bożej wypowiedzianych w Fatimie w 1917 r. Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty. Dlatego to duchowe czuwanie w postaci: modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem – za pośrednictwem Matki Bożej – podejmujemy w Naszej Parafii – NMP Matki Pięknej Miłości.Różańcowe Jerycha mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie. To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności, z zapewnionym zwycięstwem – zapewnionym tryumfem” (Anatol Kaszczuk). czytaj więcej »

Spiżarnia Caritas „BIEDRONKA” – zmiana terminu.Parafialny Zespół Caritas informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych ulega zmianie termin wydawania żywności z programu Spiżarnia Caritas – „BIEDRONKA”.
Nowym terminem (zamiast 6 czerwca) jest 18 czerwca 2019 r.

Strona 1 z 512345