Ogłoszenia – XXVIII Niedziela Zwykła.W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy!”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

* Dzisiaj z racji 13 dnia miesiąca nabożeństwo fatimskie z różańcem pokutnym, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i procesją światła. rozpoczniemy o godz. 17.

* Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.15.

* Jutro o godz. 19 w kościele spotkanie dla kandydatów rozpoczynających przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Celebracja przyjęcia do grona kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w niedzielę 20 października o godzinie 18.

* W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty będziemy polecać podczas Różańca o godz. 17.15.

* We wtorek serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty dziecka poczętego. Msza Święta w Dzień Dziecka Utraconego odbędzie się we wtorek o godz. 7.                                                                                                                                                           

* Po Mszy Św. zapraszamy Rycerzy św. Michała Archanioła i zainteresowanych duchowością anielską do sali nr 1 Domu parafialnego na spotkanie formacyjne.

* W piątek o godz. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. Spowiedź od godz. 16.

* W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, ofiary na tacę przekazujemy na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.

* O godz. 16 za tydzień Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         * W dniu Matki Bożej Różańcowej rozpoczęliśmy peregrynację – pielgrzymowanie obrazu z wizerunkiem naszej Patronki Matki Pięknej Miłości do rodzin naszej parafii. Obraz jest teraz u rodzin mieszkających przy ul. Nagodziców 2. Prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii osoby, która w swoim bloku koordynowałaby rodziny pragnące włączyć się w ten czas szczególnej łaski nawiedzenia.

* Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Na stolikach są kartki – możemy wypisać imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Wypełnione kartki można przynieść do zakrystii lub kancelarii. Intencje Wypominków rocznych wymieniamy w niedziele kwadrans przed Mszą o 913.  Mszę Gregoriańską z intencją zbiorową za zmarłych sprawujemy przez cały listopad o 18.

* Zapraszamy do lektury prasy katolickiej.„Po co nam papież?” – jak rozumieć prymat i nieomylność papieża oraz jego rolę w Kościele? „Nie zostawiłbym go samego.” – o przyjaźni Prymasa Tysiąclecia z kard. Wojtyłą oraz o kulisach wyboru na papieża.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,

16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,

17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,

18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

 

Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

Historia Jerycha Różańcowego.Historia Jerycha Różańcowego-modlitewnego szturmu do Nieba

Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka.To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze.W czasie trwania Kongresu codziennie miano odprawiać Mszę Świętą, odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks.biskupa Stefana Bareły, zrezygnowano z Kongresu na rzecz nieustannej modlitwy siedmiodniowej. Inicjatywę tę nazwano „Oblężeniem Jerycha”,jako że nawiązywała do siedmiu dni,podczas których Izraelici, postępując zgodnie z rozkazem Boga,zburzyli mury bastionu.Uczestnicy„Oblężenia Jerycha” na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście wszelkie przeszkody zostały zwyciężone… Później nie jeden raz, ten wielki polski Apostoł Różańca, spotykał się, jak mawiał, z ludźmi szczególnie oddanymi dla wszelkich Bożych spraw, najczęściej w Polsce południowo-wschodniej i tam organizował niejedno Jerycho w bardzo ważnych intencjach. „Różańcowe Jerycha – mówił – mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie.To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności”. Widząc zbawienne skutki tych szturmów modlitewnych, w grudniu 2003 roku, z inicjatywy Kngs. biskupa Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna Duchowego Legionu Maryi, w kaliskiej bazylice Św. Józefa po raz pierwszy zorganizowano różańcowe Jerycho za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycho Różańcowe Polaków. Modlono się bowiem w intencji Ojczyzny, w intencji rządzących, w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy, a także z prośbą o łaskę wiary dla narodów Europy… Od wielu już lat w różnych diecezjach naszego kraju rozwijają się Jerycha Różańcowe organizowane przez wspólnoty Legionu Maryi i Nieustającego Różańca im. Jana Pawła II,którego sekretariat na prośbę wspólnot różańcowych został powołany decyzją Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, dnia 3 października 2010 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie.Także i w innych krajach na świecie np. w Rosji, Filipinach czy w Irlandii organizuje się podobne Jerycha.Idea „Jerycha Różańcowego” – jest zatem wielkim i potężnym szturmem modlitewnym do nieba oraz sposobem pogłębienia naszej wiary. To nieustanna modlitwa, która trwa w dzień i w nocy, bez przerwy, 24 godziny na dobę.Nabożeństwo to nawiązuje m.in. do słów Matki Bożej wypowiedzianych w Fatimie w 1917 r. Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty. Dlatego to duchowe czuwanie w postaci: modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem – za pośrednictwem Matki Bożej – podejmujemy w Naszej Parafii – NMP Matki Pięknej Miłości.Różańcowe Jerycha mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie. To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności, z zapewnionym zwycięstwem – zapewnionym tryumfem” (Anatol Kaszczuk).

Porządek Jerycha Różańcowego  w Parafii NMP Matki Pięknej Miłości

Jerycho Różańcowe, czyli nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym

czytaj więcej »

Ogłoszenia – XXVII Niedziela Zwykła.* W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie.

* Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.15.

czytaj więcej »