Spowiedź W czwartki Wielkiego Postu

od 19 do 21 w kościele – wejście przez kaplicę adoracji.

Komentarze są zamknięte.