PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWAProgram_Operacyjny_Dystrybucja_Zywnosci

 

 

Zasady kwalifikacji do programu

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, stanowiące 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynosi odpowiednio 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Komentarze są zamknięte.